Softijs machine

 

SOFTIJS MACHINE
 
1. Plaatsing: Zorg voor een minimale afstand van 15cm rondom de gehele dispenser voor de afvoer van warme lucht.
2. Aansluiten: Zorg dat u een geaard stopcontact gebruikt, dit om schokken aan personen te voorkomen!
3. Desinfecteren: gebruik bijgeleverde spuitbus om het reservoir te ontsmetten. Spuit een
beetje van de vloeistof in het reservoir en laat het verdampen. Daarna is de machine klaar voor gebruik.
4. Voorbereiden: Het apparaat kan gebruikt worden voor zowel Slush Puppy als softijs. Bereid
het mengsel voor in een aparte schaal en doe het pas in het reservoir van de machine als het mengsel volledig homogeen is.
5. Vullen: Houd tijdens het vullen rekening met een volumestijging van 10% voor slush puppy
en 30% voor softijs. Vul het reservoir dus tot maximaal 90% voor slush puppy en maximaal 70% voor softijs!
6. Inschakelen: De aan/uit schakelaar bevindt zich aan de linker onderkant van de machine.
7. Het controlepaneel ziet er als volgt uit:
8. Houd knop B voor 2 seconden ingedrukt om de machine van stand-by naar bedrijfsmodus te zetten en andersom.
9. Druk knop H in om de productie van softijs of slush puppy te starten.
10. Met de knoppen C en D kan vervolgens de dichtheid aangepast worden.
Gebruik voor softijs een waarde tussen 4 en 6, voor slush puppy een waarde tussen 3 en 5.
11. Wacht enige tijd totdat het product gereed is. Dit kan tot ongeveer een uur duren.
12. De machine beschikt ook over een opslagfunctie. In deze functie wordt het product vloeibaar
gehouden bij een temperatuur geschikt voor opslag. Dit is nuttig om ’s-nachts de kwaliteit
van het product te waarborgen en energie te besparen. U activeert deze functie door middel van knop F.
 
 
  

 
REINIGEN
Om de dispenser te reinigen ga als volgt te werk:

1. Zet de dispenser in de opslagfunctie door knop F in te drukken
2. Houd vervolgens knop F voor 3 seconden ingedrukt om de wasfunctie te activeren. Het
display geeft ‘-.-‘ weer. In deze stand draait de mixer maar is de koeler niet ingeschakeld.
3. Indien nodig, wacht tot het product vloeibaar wordt.
4. Plaats een bak onder de container en laat deze leeg lopen.
5. Vul de containers met water en schakel de reinigingsmodus in voor een aantal minuten.
6. Leeg vervolgens de containers.
7. Houd knop A ingedrukt om de dispenser uit te schakelen
8. Zet vervolgens de aan/uit schakelaar aan de linker onderkant op ‘uit’.


Voor het melden van storingen kunt u bellen met 06-12727271