Gas HeaterIndien u een groene verwarmer heeft:

Ga voor het aansteken van de verwarmer als volgt te werk:
• Til de groene kap op.
• Sluit de gasfles aan en draai de kraan van de fles open en doe de kap weer naar beneden.
• Druk de groene knop boven op het apparaat in en draai deze zodat hij naar de grote vlam wijst
en houdt hem ingedrukt.
• Druk vervolgens, indien nodig meerdere malen, de rode knop aan de andere kant in totdat de
verwarmer ontbrandt.
• Houd de groene knop nu ± 30 sec. ingedrukt zodat de verwarmer blijft branden.
• Vervolgens is met de groene knop de grootte van de vlam in te stellen.
Voor het uitzetten van de verwarmer draait u de groene knop rechtsom naar boven en draait u
vervolgens de gasfles dicht.


Indien u een RVS verwarmer heeft:

Ga voor het aansteken van de verwarmer als volgt te werk:
• Open de klep onder op het apparaat, zet de gasfles op zijn plaats, sluit deze aan en draai hem
open.
• Druk nu de regelknop boven op het apparaat in en draai deze naar de stand “Ignite / Pilot” en
houd hem daar ± 3 min. ingedrukt om de gasleiding te ontluchten.
• Draai de regelknop naar de stand “Off”.
• Druk vervolgens de regelknop in en draai deze linksom tot hij klikt. Herhaal deze handeling
totdat de verwarmer ontbrandt.
• Houd de regelknop nu ± 30 sec. ingedrukt zodat de verwarmer blijft branden.
• Vervolgens is met de groene knop de grootte van de vlam in te stellen.
Voor het uitzetten van de verwarmer draait u de regelknop naar de stand “Off” en draait u
vervolgens de gasfles dicht.